Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

   

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009, μεταξύ των Δήμων Χρυσούπολης (βασικός μέτοχος της εταιρείας), Κεραμωτής και Ορεινού. Μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και την συνένωση των τριών αυτών Δήμων, μοναδικός μέτοχος της εταιρίας είναι ο νέος Δήμος Νέστου.

Η εταιρία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος του οποίου είναι ο Δήμαρχος Νέστου κ. Σάββας Μ. Μιχαηλίδης.

Προσκλήσεις Ενδιαφέροντος
Invitations of Interest