Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση των ακόλουθων ακινήτων:

Κατηγορία Α – Αγροί

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι αγροί:

 1. ΑΤ 350, έκταση 20.881,17τμ
 2. ΑΤ 430Η, έκταση 29.682,03τμ
 3. ΑΤ 364, έκταση 24.118,00τμ
 4. ΑΤ 176, έκταση 10.800,00τμ
 5. ΑΤ 256, έκταση 1.625,00τμ
 6. ΑΤ 257, έκταση 7.625,00τμ

Στην Τοπική Κοινότητα Πηγών οι αγροί:

 1. ΑΤ 1102, έκταση 5.165,70τμ
 2. ΑΤ 1626γ, έκταση 2.475,78τμ
 3. ΑΤ 1098, έκτασης 2.495,00τμ
 4. ΑΤ 1551δα, έκτασης 11.968,80τμ
 5. ΑΤ 939, έκτασης 7.576τμ
 6. ΑΤ 1062 (τμήμα αυτού), έκτασης 20.300τμ
 7. ΑΤ 971, έκτασης 32.600τμ

Κατηγορία Β – Δημοτική Έκταση

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι ακόλουθες εκτάσεις:

 1. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 2.000,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 1.230,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 3. Εντός του υπ’ αριθμ. ΑΤ 344, έκταση 10.000,00τμ, για την δημιουργία βιοτεχνικής εγκατάστασης.

Κατηγορία Γ – Ιχθυοτροφείο

Στην Τοπική Κοινότητα Παραδείσου: Το ΑΤ 253 (έκταση 4.757τμ) και τμήμα του ΑΤ 642 (το βόρειο τμήμα του τεμαχίου, έκτασης 20.000,00τμ όπου και υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, κανάλια, λειτουργίας του ιχθυοτροφείου), για την ίδρυση και λειτουργία ιχθυοτροφείου.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24.06.2014