Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ                                            ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ: 20/02/2020

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.                                                                   ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 23

ΠΡΕΜΕΤΗΣ – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 64200

Α.Φ.Μ.999198065

Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΗΛ. 2591 350118

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 67908/53/Β/09/6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βάση της υπ’ αριθμό 90/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Νέστου Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., ζητείται η αγορά αγροτεμάχιου τουλάχιστον τεσσάρων (4) στρεμμάτων με άμεση επαφή πρόσβασης σε δρόμο και σε ακτίνα έως χιλίων (1000) μέτρων από τα όρια του οικισμού στην περιοχή της Τ.Κ. Χρυσοχωρίου για την εξυπηρέτηση του πολιτιστικού συλλόγου ΡΟΜΑ που κατοικοεδρεύουν εκεί.

Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την οποία προσφορά θα περιγράφουν το αγροτεμάχιο, τον τρόπο κτίσης και το ποσό πώλησης ανά στρέμμα, με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ελεύθερο βαρών.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Νέστου Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α από 21 Φεβρουαρίου έως και την 3 Μαρτίου του 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Αναπτυξιακής Νέστου Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ