Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ                                            ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ: 20/02/2020

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α.                                                                   ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 23

ΠΡΕΜΕΤΗΣ – ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 64200

Α.Φ.Μ.999198065

Δ.Ο.Υ.: ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΗΛ. 2591 350118

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 67908/53/Β/09/6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Βάση της υπ’ αριθμό 90/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Νέστου Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α., ζητείται η αγορά αγροτεμάχιου τουλάχιστον τεσσάρων (4) στρεμμάτων με άμεση επαφή πρόσβασης σε δρόμο και σε ακτίνα έως χιλίων (1000) μέτρων από τα όρια του οικισμού στην περιοχή της Τ.Κ. Χρυσοχωρίου για την εξυπηρέτηση του πολιτιστικού συλλόγου ΡΟΜΑ που κατοικοεδρεύουν εκεί.

Οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την οποία προσφορά θα περιγράφουν το αγροτεμάχιο, τον τρόπο κτίσης και το ποσό πώλησης ανά στρέμμα, με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ελεύθερο βαρών.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στα γραφεία της Αναπτυξιακής Νέστου Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α από 21 Φεβρουαρίου έως και την 3 Μαρτίου του 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Αναπτυξιακής Νέστου Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α

ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Ο Πρόεδρος της εταιρίας «Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Πηγές Αγίου Ιωάννη» στην Τοπική Κοινότητα Παραδείσου, έκτασης 123,22 τ.μ. περιλαμβανομένου του εξοπλισμού του (ηλεκτρική εγκατάσταση, σύστημα θέρμανσης και εξαερισμού, πάγκος κουζίνας), με τον περιβάλλοντα χώρο του που περικλείεται με προστατευτικό κιγκλίδωμα (μόνο για την τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων), για χρήση καφετέριας-αναψυκτηρίου.

 Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη συνημμένη Διακήρυξη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση ενός αριθμού αγροτικών εκτάσεων.
Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

προσκληση εκδ.ενδιαφ.2230-01-2015

Πίνακας Αποτελεσμάτων ΤΟΠΣΑ Στον Δευτερογενή Τομέα Ν. Καβάλας

Αναλυτικά η λίστα των αποτελεσμάτων παρακάτω:

ΤΟΠΣΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση των ακόλουθων ακινήτων:

Κατηγορία Α – Αγροί

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι αγροί:

 1. ΑΤ 350, έκταση 20.881,17τμ
 2. ΑΤ 430Η, έκταση 29.682,03τμ
 3. ΑΤ 176, έκταση 10.800,00τμ
 4. ΑΤ 256, έκταση 1.625,00τμ
 5. ΑΤ 257, έκταση 7.625,00τμ
 6. ΑΤ 344, έκταση 5.675,00
 7. ΑΤ 410γ, έκταση 2.235,56
 8. ΑΤ 410δ, έκταση 2.367,86
 9. ΑΤ 410ε, έκταση 1.420,81 

  Στην Τοπική Κοινότητα Πηγών ο αγρός:

 1. ΑΤ 1626γ, έκταση 4.533,97τμ 

  Στην Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου ο αγρός:

 1. ΑΤ 837, έκτασης 7,3 στρ

 

Κατηγορία Β – Δημοτική Έκταση

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι ακόλουθες εκτάσεις:

 1. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 2.000,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 2.130,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29.7.14

 

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση του ακόλουθου ακινήτου:

Στη Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης το Αναψυκτήριο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Χρυσούπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29.7.2014

 

 

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση των ακόλουθων ακινήτων:

Κατηγορία Α – Αγροί

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι αγροί:

 1. ΑΤ 350, έκταση 20.881,17τμ
 2. ΑΤ 430Η, έκταση 29.682,03τμ
 3. ΑΤ 364, έκταση 24.118,00τμ
 4. ΑΤ 176, έκταση 10.800,00τμ
 5. ΑΤ 256, έκταση 1.625,00τμ
 6. ΑΤ 257, έκταση 7.625,00τμ

Στην Τοπική Κοινότητα Πηγών οι αγροί:

 1. ΑΤ 1102, έκταση 5.165,70τμ
 2. ΑΤ 1626γ, έκταση 2.475,78τμ
 3. ΑΤ 1098, έκτασης 2.495,00τμ
 4. ΑΤ 1551δα, έκτασης 11.968,80τμ
 5. ΑΤ 939, έκτασης 7.576τμ
 6. ΑΤ 1062 (τμήμα αυτού), έκτασης 20.300τμ
 7. ΑΤ 971, έκτασης 32.600τμ

Κατηγορία Β – Δημοτική Έκταση

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι ακόλουθες εκτάσεις:

 1. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 2.000,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 1.230,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 3. Εντός του υπ’ αριθμ. ΑΤ 344, έκταση 10.000,00τμ, για την δημιουργία βιοτεχνικής εγκατάστασης.

Κατηγορία Γ – Ιχθυοτροφείο

Στην Τοπική Κοινότητα Παραδείσου: Το ΑΤ 253 (έκταση 4.757τμ) και τμήμα του ΑΤ 642 (το βόρειο τμήμα του τεμαχίου, έκτασης 20.000,00τμ όπου και υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, κανάλια, λειτουργίας του ιχθυοτροφείου), για την ίδρυση και λειτουργία ιχθυοτροφείου.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24.06.2014