Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Αναλυτικές πληροφορίες σχτικά  με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» καθώς και την σχετική αίτηση, μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΠΣΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΠΣΑ