Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Αναπτυξιακή Νέστου

Πίνακας Αποτελεσμάτων ΤΟΠΣΑ Στον Δευτερογενή Τομέα Ν. Καβάλας

Αναλυτικά η λίστα των αποτελεσμάτων παρακάτω:

ΤΟΠΣΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση των ακόλουθων ακινήτων:

Κατηγορία Α – Αγροί

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι αγροί:

 1. ΑΤ 350, έκταση 20.881,17τμ
 2. ΑΤ 430Η, έκταση 29.682,03τμ
 3. ΑΤ 176, έκταση 10.800,00τμ
 4. ΑΤ 256, έκταση 1.625,00τμ
 5. ΑΤ 257, έκταση 7.625,00τμ
 6. ΑΤ 344, έκταση 5.675,00
 7. ΑΤ 410γ, έκταση 2.235,56
 8. ΑΤ 410δ, έκταση 2.367,86
 9. ΑΤ 410ε, έκταση 1.420,81 

  Στην Τοπική Κοινότητα Πηγών ο αγρός:

 1. ΑΤ 1626γ, έκταση 4.533,97τμ 

  Στην Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου ο αγρός:

 1. ΑΤ 837, έκτασης 7,3 στρ

 

Κατηγορία Β – Δημοτική Έκταση

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι ακόλουθες εκτάσεις:

 1. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 2.000,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 2.130,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29.7.14

 

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση του ακόλουθου ακινήτου:

Στη Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης το Αναψυκτήριο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Χρυσούπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29.7.2014

 

 

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση των ακόλουθων ακινήτων:

Κατηγορία Α – Αγροί

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι αγροί:

 1. ΑΤ 350, έκταση 20.881,17τμ
 2. ΑΤ 430Η, έκταση 29.682,03τμ
 3. ΑΤ 364, έκταση 24.118,00τμ
 4. ΑΤ 176, έκταση 10.800,00τμ
 5. ΑΤ 256, έκταση 1.625,00τμ
 6. ΑΤ 257, έκταση 7.625,00τμ

Στην Τοπική Κοινότητα Πηγών οι αγροί:

 1. ΑΤ 1102, έκταση 5.165,70τμ
 2. ΑΤ 1626γ, έκταση 2.475,78τμ
 3. ΑΤ 1098, έκτασης 2.495,00τμ
 4. ΑΤ 1551δα, έκτασης 11.968,80τμ
 5. ΑΤ 939, έκτασης 7.576τμ
 6. ΑΤ 1062 (τμήμα αυτού), έκτασης 20.300τμ
 7. ΑΤ 971, έκτασης 32.600τμ

Κατηγορία Β – Δημοτική Έκταση

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι ακόλουθες εκτάσεις:

 1. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 2.000,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 1.230,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 3. Εντός του υπ’ αριθμ. ΑΤ 344, έκταση 10.000,00τμ, για την δημιουργία βιοτεχνικής εγκατάστασης.

Κατηγορία Γ – Ιχθυοτροφείο

Στην Τοπική Κοινότητα Παραδείσου: Το ΑΤ 253 (έκταση 4.757τμ) και τμήμα του ΑΤ 642 (το βόρειο τμήμα του τεμαχίου, έκτασης 20.000,00τμ όπου και υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, κανάλια, λειτουργίας του ιχθυοτροφείου), για την ίδρυση και λειτουργία ιχθυοτροφείου.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 24.06.2014

 

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  “ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”  στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» ανακοινώνεται ότι  παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων έως ότου υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων και μέχρι νεοτέρας αποφάσεως του δικαιοδοτικού οργάνου. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΠΣΑ 28.02.2014

 

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ ως συντονιστής εταίρος της Α.Σ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και ο Δήμος Νέστου σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 6:00μμ στο Δημοτικό Θέατρο Χρυσούπολης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ