Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση των ακόλουθων ακινήτων:

Κατηγορία Α – Αγροί

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι αγροί:

 1. ΑΤ 350, έκταση 20.881,17τμ
 2. ΑΤ 430Η, έκταση 29.682,03τμ
 3. ΑΤ 176, έκταση 10.800,00τμ
 4. ΑΤ 256, έκταση 1.625,00τμ
 5. ΑΤ 257, έκταση 7.625,00τμ
 6. ΑΤ 344, έκταση 5.675,00
 7. ΑΤ 410γ, έκταση 2.235,56
 8. ΑΤ 410δ, έκταση 2.367,86
 9. ΑΤ 410ε, έκταση 1.420,81 

  Στην Τοπική Κοινότητα Πηγών ο αγρός:

 1. ΑΤ 1626γ, έκταση 4.533,97τμ 

  Στην Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου ο αγρός:

 1. ΑΤ 837, έκτασης 7,3 στρ

 

Κατηγορία Β – Δημοτική Έκταση

Στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής οι ακόλουθες εκτάσεις:

 1. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 2.000,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 2. Εντός του υπ’ αριθμ. 621γ κοινόχρηστου οικοπέδου, έκταση 2.130,00τμ στην οποία και θα μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια τροχήλατο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29.7.14