Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση του ακόλουθου ακινήτου:

Στη Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης το Αναψυκτήριο του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Χρυσούπολης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 29.7.2014