Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Πίνακας Αποτελεσμάτων ΤΟΠΣΑ Στον Δευτερογενή Τομέα Ν. Καβάλας

Αναλυτικά η λίστα των αποτελεσμάτων παρακάτω:

ΤΟΠΣΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ