Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ προτίθεται να προβεί στην εκμίσθωση ενός αριθμού αγροτικών εκτάσεων.
Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο παρακάτω.

προσκληση εκδ.ενδιαφ.2230-01-2015