Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης  “ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”  στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» ανακοινώνεται ότι  παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων  έως 28/02/2014.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 28.02.2014